donderdag 24 december 2020

Kerst

Het feest van de herrijzenis van onze krachtbron de zon. Vanuit onze voorvaderen gezien een hernieuwde kennismaking met de god Mytras. De winterzonnewende in de wolfsperiode achter de rug met de langste nacht van het jaar en nu Sol aan zet. Die pakte eventjes zijn momentje om in alle rust zich voor te bereiden op een nieuwe cyclus.
De Kerstnacht dit jaar zonder vreugdevuren maar wel in huis de kaarsjes om de komst van de zon te verwelkomen. De fraaie sterren die helder stralen wijzen ons de weg. In lijn Aldebaran, de drie sterren van de Orion en daaronder Sirius. In die lijn komt in de ochtend de zon weer in beweging en de dagen gaan weer lengen. We gaan nu de goede kant weer op maar ook 2025 jaar geleden gingen slechts drie magiërs op pad om de ster te volgen.

dinsdag 1 december 2020

Signs from the sky

Veranderingen op komst, want dat vertellen de planeten. Begin dit jaar al de eerste tekenen dat het een wel heel onstuimige periode zou gaan worden. Maar wat wij over ons heen kregen hadden we eerlijk gezegd toch ook niet verwacht. Op de drempel van een nieuw jaar wat meer informatie van onze trouwe planeten die steevast ook hun rondjes draaien. In de afgelopen maanden hebben de planeten Mars, Pluto, Saturnus en Jupiter hun krachten gebundeld. Een drievoudige conjunctie tussen Jupiter en Saturnus in april, juni en november in het dierenriemteken Steenbok zorgde ervoor dat Saturnus als poortwachter altijd het overtuigende laatste woord pakt.
Als we ruim 2025 jaar terug gaan in de tijd hadden we ook al een aantal opvallende samenkomsten van planeten. Zonsverduisteringen en Jupiter met Saturnus lieten zich drie maal in een periode van negen maanden opvallend zien in het teken Vissen waar ook Mars van de partij was. Een jaar daarop zou een nieuwe leider worden geboren. Dat gebeurde want in maart en april was een super heldere ster in het teken Steenbok zichtbaar. De geboorte van het kindeke Jezus een feit.
Terug naar de tekenen van het heden. Gisteren een prachtige volle maan met op 14 december een nieuwe maan. Tevens een zonsverduistering die we hier niet kunnen waarnemen maar wel in Zuid Amerika. Een nieuwe periode wordt dan ingeluid. Immers op de kortste dag van het jaar op 21 december, wanneer de zon even een rustpauze inlast, komen Saturnus en Jupiter samen in het grensgebied van Waterman. Twee dagen later ontmoet de rode planeet Mars Pluto met wederom een samenkomst van planeten. Een teken van een wel heel belangrijke periode welke op 30 december met een koude midwinter volle maan wordt afgesloten. Houdt ook in dat we starten met een nieuw tijdperk! Echter de gevolgen van een ongeveer 200 jarige cyclus worden pas later zichtbaar op aarde. Immers de overgang van de planeten van Steenbok naar Waterman staat nu eenmaal voor grote veranderingen.
Wij weten alleen nog niet wat de boodschappers uit het heelal ons echt willen vertellen. Astronomie in combinatie met astrologie op basis van historische gebeurtenissen maakt wel het een en ander tastbaar. Het virus kan muteren en ons nog lange tijd in de greep houden terwijl de werking van een vaccin dan niet optimaal is. Ook de laars schopt zo af en toe hard tegen het huidige establishment wat aan het afbrokkelen is. Onze manier van leven wordt geheel anders en het materialisme heeft z’n langste tijd gehad. De huidige verhoudingen worden dus anders en naar verwachting is in het jaar 2025 die kanteling een feit.

woensdag 11 november 2020

Sint Maarten

Vandaag op 11 november de naamdag van de heilige Martinus van Tours. De weldoener en beschermheilige van Frankrijk maar bovenal van de bedelaars, armen, boeren en kooplui. Zeker ook nu in de huidige moeilijke periode die wij moeten doormaken.
Op Sint Maarten kregen de kinderen vroeger vrij van school. Het graan was binnen en maakte zich op voor de koude winterperiode. Thuis werd steevast pannenkoeken van boekweitmeel met rozijnen op het met hout gestookte fornuis gebakken. Een feestmaal want het is het begin de van de kerstperiode die doorloopt tot Maria Lichtmis. Twee maal veertig dagen waarbij licht een belangrijke rol speelt.

zaterdag 31 oktober 2020

Blue moon

Vandaag op 31 oktober een echte blauwe maan. We hebben er 19 jaar op moeten wachten maar dan heb je ook wat, nietwaar. Het is de tweede keer deze maand dat er een volle maan is. Vandaar dat deze tweede volle maan blue moon wordt genoemd. Immers vanuit het verre verleden werden tijdens de overgang van oktober naar november feesten gevierd. De werelden tussen de goden en het materialisme op aarde kwamen dan het dichts bij elkaar.
Samhain, het Keltisch Nieuwjaarsfeest, was altijd gekoppeld aan deze speciale dagen met leidend de maan. Tevens het einde van de zomer en het begin van het nieuwe jaar. All Hollow’s Eve ofwel Halloween is direct afgeleid van Samhain. Vandaar dat Paus Gregorius IV Allerheiligen invoerde met een dag later Allerzielen. Sint Hubertus en Sint Maarten zijn voor nu en in de toekomst wat meer aansprekende christelijke feestelijkheden die wel degelijk overeenkomsten heeft.
De Keltische rituelen en tradities leven voort met nu een blauwe maan tijdens Halloween. Een sign of teken vragen wij ons af, want dat gebeurt niet vaak. Het is echter altijd een 19-jarige cyclus met 235 volle manen. Nu de COVID-19 pandemie en in 2001 de tragedie van 11 september.

zondag 25 oktober 2020

Gezegende broodjes

Broodjes voor de heilige Geneviève in het Franse Nanterre. Een specifiek receptuur van een rijk briochebrood dat door Germanus van Auxerre trouw werd bezorgd. En dat altijd verdeeld in zes of acht gelijke delen. Geneviève die leefde van 422 - 502 is de patrones van de stad Parijs en wordt heden te dage afgebeeld met een brandende kaars. Immers, de olielamp van Geneviève bleef onder iedere omstandigheid altijd branden.

Een roerige periode in die tijd want de Romeinen trokken weg en de Franken hadden het voor het zeggen. Zij behoedde de stad Parijs een aantal keren op brute invallen met uithongeringsacties. Beschermheilige van vrouwen en herderinnen. Haar voorspraak kan worden ingeroepen bij koorts, de pest, besmettelijke ziekten en bij oorlog. Brood dus met een veel diepere symboliek in moeilijke tijden. Met Allerheiligen en Allerzielen toch een moment om even bij stil te staan.

maandag 12 oktober 2020

Power

Elektriciteit is genoemd naar Elektron. Een Grieks woord voor Barnsteen of Amber. Barnsteen bestaat uit koolwaterstoffen en macromoleculen. De oude Grieken kwamen erachter dat als je over Barnsteen wreef het statisch werd geladen met alle effecten die daarbij horen. Een stukje Griekse Mythologie en daar komt dus ook Elektron in voort.
Met de zonnewagen van de god Helios ging zoon Phaëton zomaar op stap maar dat ging gruwelijk mis. De paarden niet gewend aan een andere leider en onze aarde bijna geheel in vuur en vlam. Op deze wijze ontstonden de steppen en woestijnen door die immense kracht van de zon. Oppergod Zeus greep in met de Bliksem. Een tragedie volgde met de dood van Phaëton die uit de zonnewagen viel en beweend werd door de Heliaden, de zussen van Phaëton. Die tranen werden omgezet in Barnsteen.

woensdag 2 september 2020

Full moon

Onze trouwe begeleider van moeder aarde straalt ons toe. De volle maan weer een feit en nu maar wachten wat deze maand september ons gaat brengen.


De zomer retour en de herfst doet zijn intrede met de bekende letter r weer in de maanden. Komende maand in ieder geval nog meer spektakel met twee volle manen. Met halloween op dezelfde avond kan iedereen er gekleurd op staan.

maandag 3 augustus 2020

Blueberry moon

De volle maan in augustus geeft aan dat het intens diep blauw gekleurde fruit geplukt kan worden. Blauwe bes of bramen, het is de traditie in deze achtste maand van het jaar. Jupiter, Saturnus en onze Maan komen gelijktijdig op in het sterrenbeeld Boogschutter en dat zijn in deze angstige periode wel goede voortekenen.


Daarnaast rust onze zon in datzelfde sterrenbeeld ook altijd in de winter even uit. Dus positief en optimistisch maar wel zoekende naar de grenzen. En dat is vandaag de dag bij ons aan de orde. Daarbij komt dat op 15 augustus 1977 de Big Ear telescoop van de Ohio State University in Delaware vanuit de ruimte een sterk signaal detecteerde. Afkomstig uit het sterrenbeeld Boogschutter. Het werd als Wow! geregistreerd door wetenschapper Jerry Ehman. Het is daarna nooit meer voorgekomen maar wie weet biedt de toekomst ons meer inzicht.

zondag 26 juli 2020

Gedenken

In juli gedenken wij al jarenlang de ons ontvallen witches, makralen, demonen en heksen. Of dat nu in de Ardennen, Harz, Nederland of in het Verenigd Koninkrijk is maakt niet uit. Immers het mystieke blijft voortleven.
Demonen kwamen al voor in de Griekse samenleving. Plato wist al dat er tussen hemel en aarde meer was en zag demonen als spirituele begeleiders. Ook in de Noordse leer met de negen werelden hetzelfde beeld met de Asgaard, Midgaard en de onderwereld met Hella. Daar speelden de Nornen of schik-of lotsgodinnen een belangrijke rol net als de Walkure die als strijdgodinnen de slagvelden afstroopten om gevallen krijgers naar het beloofde Valhalla te brengen. Bij de Romeinen was meer sprake van een cultus met godsdienstige rituelen.


In de elfde eeuw was het christendom in Europa en Scandinavië met de bekering van de Vikingen een feit. Maar de oude culturen leefden voort en dan vooral in de meer afgelegen gebieden zoals in Frisii waar nog steeds de zogenaamde heidense Germaanse goden als Wodan en Donar werden aanbeden. Afgunst ook vanwege de invoering van kerkelijke belastingen. Die inwoners werden echter afgeschilderd als heidenen die bezeten waren door de duivel.

In de 14e eeuw werden de eerste magiërs, alchemisten, astrologen, gebedsgenezers en bereiders van kruidendrankjes van hekserij beschuldigd.  Ook zeer duistere praktijken van vroedvrouwen in de ogen van de gevestigde orde. Heksen hadden immers contact met de duivel en werden de zondebok. De onderkant van de samenleving had het uitzonderlijk moeilijk om rond te komen. Angsten, ziekten en de dood met het hellevuur, want dat was de toorn van God die werd verkondigd door de evangelisten.


Een kleine groep anders denkenden kwamen bijeen op hoger gelegen plaatsen die al in eerdere perioden als offerplek werden aangemerkt. Heksensabbat de naam in de christelijke visie en dat meestal met volle maan. We noemen Werís en Vielsalm in de Belgische Ardennen en de Bröcken in de Duitse Harz maar de sabbat kon overal worden gevierd. De meestal vrouwen vlogen volgens de kerkelijke bekeerders op bezems door de lucht. Drogeren was bij de Vikingen al aan de orde. Specifiek bij Odin’s speciale elite troepen de Berserkers die juist door alcohol en paddo’s het gevoel kregen onoverwinnelijk te zijn en het vermoeden kregen door de lucht te vliegen.


Priesters kregen macht in het religieuze traject na het in 1215 gehouden vierde Concilie van Lateranen. Devotie op basis van het Sacrament en het Heilig Bloed werd openlijk verkondigd. Bedevaarten werden door priesters georganiseerd maar ook vervulde de godsdienaar een heel belangrijke rol in de samenleving. Steeds meer religieuze beelden en symbolen kregen een bepaalde rol toebedeeld. Mariavereringen en omlopen waren aan de orde van de dag maar anders denkenden waren de ketters van de samenleving. Makkelijke prooi ook voor de notabele landheren die zich verrijkten met goed en landerijen van hun in zwaar weer verkerende onderdanen. Bij de processen moesten veel namen worden genoemd die later ook gemarteld en uiteindelijk op de brandstapel terecht kwamen. De bevolking was verplicht bij de executies aanwezig te zijn. Ook hooggeplaatsten notabelen als artsen en kerkelijke leiders werden geslachtofferd.
Na 1650 nam deze vorm van structurele massamoord op in hoofdzaak vrouwen af. De Reformatie met de kerkelijke tweedeling en andere wetenschappelijke inzichten was daar debet aan. Het religieuze fanatisme nam af. De Gouden Eeuw brak aan met een sociaal en weerkundig beter klimaat.


Echter zo’n 30 jaar geleden deden onze wettelijke volksvertegenwoordigers van de beide Kamers en de Regering toch nog wel eens de stap naar de astroloog voor advies. Het vertrouwen in de lokale en landelijke politiek blijft bedroevend laag vanwege alle omstreden besluiten. De overkoepelende allesbepalende EU heeft ook steeds meer duiten nodig van de burger. Het virus heeft ons te pakken en daar zijn we nog niet vanaf. Moeilijke tijden blijven aanhouden en de tekenen in de nachtelijke kosmos laat ook weer een staartster zien. De maan nog steeds achtervolgd maar het aardse leven wordt wel bepaald door zon en maan.

zondag 5 juli 2020

Censor

Een censor had in de Romeinse tijd een belangrijke functie. Controleerde steevast de opgave van de onderdanen voor de hoogte van de belastingen. Zedelijk gedrag van burgers beoordelen behoorde tevens onder zijn verantwoording.


Na de uitvinding van de boekdrukkunst, door de Haarlemse drukker Laurens Janszoon Coster en de Duitse Johannes Gutenberg, kreeg een censor er nog taak bij.
In 1479 werd een pauselijke verordening van kracht aangaande de censuur van boeken en kerkelijke geschriften. In 1515 kregen zelfs bisschoppen en inquisiteurs de functie van censor om voor het drukken van uitgaven de proeven na te lopen op ketterse invloeden.

dinsdag 30 juni 2020

Sint Thibaut

Hoog op de Mons Acutus bij Marcourt (Rendeux) langs de Ourthe in de Ardennen staat statig de witte Kapel van Sint Thibaut. Een opvallend baken op de scherpe driehoeksheuvel die vroeger in het Latijns Mons Acutus werd genoemd. Na een fikse klim volgt de beloning voor de inspanning uit het vreedzaam kabbelende water van de heilzame bron. Verderop ligt de Kapel gewijd aan Saint-Thibaut, de Heilige die zoveel opzienbarende wonderen deed, met de daarnaast gelegen kluizenaarswoning.


Vandaag de feestdag van Thibaut of Theobaldus van Provins die werd geboren in 1033. Stamt af uit het adellijke geslacht van Brie uit de Franse Champagne streek. Zijn komst was al geruime tijd voor de geboorte aangekondigd en beschreven. Tot tweemaal toe zelfs. Vele wonderen werden vastgelegd en de kluizenaar stierf op vrijdagavond 30 juni 1066 op 33 jarige leeftijd.


Meteorieten of staartsterren deden de komst van Thibaut aankondigen en nu is de Heilige Thibaut de beschermheilige van vele godshuizen. Thibaut, Thibault of Theobaldus is de patroon van de landbouwers, schoenmakers, leerlooiers en kolenbranders. Hij wordt aangeroepen voor maagproblemen, bij koorts, jicht, gevoelens van angst en problemen met de ledematen. Maar ook voor het gezichtsvermogen en vooral bij kinderziektes wendt men zich tot hem. Doopplechtigheden zijn daarvoor bij uitstek geschikt waarbij het water uit de nabijgelegen geneeskrachtige bron gebruikt wordt. Veel jonge ouders laten hun kinderen dan ook dopen in de Kapel van Saint Thibaut om de zegeningen van de Heilige te mogen ontvangen.

woensdag 24 juni 2020

Johannes de Doper

Vandaag de feestdag van Sint Jan of de gedenkdag van de geboorte van Johannes de Doper. Vanuit vervlogen tijden ook het midzomerfeest tijdens het zomersolstitium, de zomerzonnewende van de zon. Dat alles volgens onze oude Juliaanse kalender. Nu met onze huidige Gregoriaanse tijdsfasen is de langste dag van het jaar drie dagen eerder op 21 juni.


De omwenteling van de natuur en tijden worden anders. Het licht van de zon toont immers zijn stralen later en de bladeren draaien zich om. Ook het weer op Sint Jan houdt dertig dagen an.
Maar bovenal het feest van licht en warmte in de zomer. Met vreugdevuren die vooral voor de jeugd een bijzondere betekenis krijgen. Vuur, zang en dans waarbij meisjes met bloemenkransen in het haar een vrijer mogen strikken.  Sint Jan of Johannes de Doper de patroon tegen hoofdpijnen, kinderziekten, angsten en nog veel meer.

dinsdag 23 juni 2020

Ros Beyaard

Het meest indrukwekkende verhaal is nog steeds de verwekking en geboorte van het Ros Beyaard. Beide op de feestdag van Sint Johannes. Weet u het nog het Karolingische verhaal rond 1350 van Renout de Montalbaen over de Vier Heemskinderen met Reinout, Adelaert, Ritsaert en Writsaert met het legendarische Ros Beyaard. Dat was een kruising tussen een dromedaris en een draak en werd getypeerd als een onverslaanbare mythische eenhoorn.


Het Ros beschikte over reuzenkracht, kon enorme sprongen maken en stenen ademen. Dat was geen toeval. Want geboren op de jaardag van Johannes beschik je nu eenmaal over wonderbaarlijke bovennatuurlijke krachten. In Pas-Bayard, vlak bij Wéris in de Belgische Ardennen, ligt de steen met de hoefafdruk van het Ros. Een sage of niet maar de verhalen zijn nog steeds indrukwekkend.

zaterdag 20 juni 2020

De kortste nacht

Op 21 juni standaard de langste dag van het jaar. Nu valt het zomersolstitium een aantal uren eerder vanwege het schrikkeljaar. Vandaag 20 juni vlak voor middernacht staat de zon op zijn verste punt voor ons.

Pierre Haina

De opkomst morgen van onze zon spectaculair vanwege het simpele feit dat de megalithische stenen in het Engelse Stonehenge en het Belgische Wéris in een lijn staan met de zon. En dat over tientallen kilometers lengte.

Rustplaats van de Duivel in Wéris

Wel opvallend dat vlak bij de eerste steen in het oosten in Wéris ook het bed van de duivel staat. Mystiek blijft het wel met vele legendes die de ronde doen.

zaterdag 13 juni 2020

De Heilige Antonius

Sint Antonius van Padua, de heilige van de verloren voorwerpen. Vaak afgebeeld met kind en de naamdag is 13 juni.  Een feestdag ter ere van onze Sint Antonius die in feite als Fernando werd geboren en een directe nakomeling was van Godfried van Bouillon.


Werd in het verleden niet altijd serieus genomen maar kreeg de gelovigen wel op de hand nadat Antonius op het strand de vissen liet genieten van Gods woord. De vissen kwamen massaal aanzwemmen en gaven antwoord om eensgezind de staarten te tonen als teken in te stemmen met Antonius woorden.
Patronaat van verliefde echtelieden en werd aangeroepen bij koorts, oorlogen en de pest. Maar in hoofdzaak als beschermheilige van de verloren voorwerpen. En zeg nu zelf, wie is er niet iets kwijt?

zondag 7 juni 2020

Liesbeth Migchelsen overleden

Oud assistent coach van de RCL-vrouwen Liesbeth Migchelsen is op 26 mei na een kort ziekbed overleden. Zij was 49 jaar. De geboren Harderwijkse speelde onder meer bij Saestum en AZ. De voetbalster was tevens 95-voudig Oranje international. 

Liesbeth Migchelsen                   Foto: Nathalie van Heyningen

Na haar actieve voetbalcarrière kwam Liesbeth Migchelsen in het seizoen 2010-2011 naar RCL en leidde de Racing vrouwen samen met coach Hans de Winter naar het landskampioenschap bij de amateurs. Een prestatie van formaat dat voor een heel groot deel te danken was aan de kennis van Migchelsen. Met name haar sterk analytisch vermogen en juist die informatie om te zetten in strategische kernzaken voor het eigen team was ten voeten uit Migchelsen. 


Migchelsen na afloop van de kampioenswedstrijd van RCL.    Foto: Nathalie van Heyningen


Maar bleef daarbij wel altijd bescheiden en op de achtergrond. Op basis van haar technische en tactische kennis werd in de KNVB bekerstrijd ook Eredivisieclubs als Willem II en FC Twente subliem door de amateurs van RCL verslagen. In deze periode behaalde Migchelsen ook haar UEFA licentie. Hans de Winter noemde haar ‘een pure vakvrouw met veel kwaliteiten en een enorme dosis ervaring. Altijd recht door zee met onmiskenbaar haar eigen doelstellingen’. Na RCL werd Migchelsen coach bij het Australische Canberra United en nam later samen met Vera Pauw het Zuid-Afrikaanse team onder haar hoede. Was daarnaast als docent ook verbonden aan de KNVB en UEFA.

vrijdag 5 juni 2020

Strawberry moon

Vandaag weer volle maan. Onze trouwe begeleider staat bij helder weer parmantig het zonlicht te weerkaatsen. Alles in het teken van de groei en bloei met de kleur en geur van vers geplukte wilde aardbeien.


Van oudsher door onze verre voorvaderen getypeerd als Full Strawberry Moon. Het weer nu wat bewolkt en een lichte schaduw van moeder aarde die bijna niet waar te nemen is.
In onze streken ook wel Grasmaan of Full Rose Moon genoemd of met een verwijzing naar de zoete honing. Daarnaast een periode waarbij traditioneel het meest in de echt werd verbonden. De groei en bloei maakt juist deze juni maand een bijzondere.

maandag 1 juni 2020

Junius onze zesde maand

De zesde maand van het jaar is juni en vernoemd naar de Romeinse godin Juno. Dat was de vrouw van Jupiter, de god van hemel en donder. De maand van de veranderingen op diverse vlakken. Maar tevens de groei en bloei van alle gewassen.Van oudsher de maand van de donder en regen en de kortste nacht. Onze heiligen geven ons die wijsheid door. Medardus op 8 juni luidt de periode in waarbij de regen-heiligen ons alles vertellen wat kan gebeuren. In het verleden werden oogsten vaak door onstuimige regenbuien vernietigd. Merdardus de beschermer voor te natte zomers met het onbestendige weer.
Net als trouwens Sint Margriet. De maand van de ommekeer in de natuur want in juli wordt echt alles anders.

vrijdag 29 mei 2020

Koekestuut met rozienne

In donkere dagen en moeilijke tijden een heerlijke lekkernij die koekestuut met rozienne en confituur. Geeft direct voldoende energie om zeker en vast de juiste weg in te slaan. Het idee komt van Nicole uit het Antwerpse. Deurne aan het Schijn om precies te zijn. Groeide op in West Vlaanderen waar de traditionele zoete stuuten zelfs op de landerijen tijdens het oogsten werden verorberd.


De koekestuuten zijn een kruising tussen brood en cake en in feite specifiek voor de zondag. Ruim besmeerd met goede roomboter met daarbij een warme choco. Volgens dit authentiek recept van Nicole met rozijnen en kriekenconfituur toegevoegd. En juist die combinatie maakt een groot verschil in smaakbeleving.


Stuuten de term in het westen van Vlaanderen voor boterhammekes. Wellicht een receptuur uit vervlogen tijden met de stylo prachtig krullende teksten toe te vertrouwen op het nu vergeelde papier. Nog wel leesbaar en de balans van de ingrediënten heel duidelijk aanwezig. Quartre-quarts of cakebeslag is het beslist niet. Wel een uitgebalanceerd brooddeeg met gezonde rozijnen die een rijkdom aan vitaminen en mineralen bevatten op basis van natuurlijke suikers. Geeft een reinigende werking en beschermt tegen ziekten. Juist de toevoeging van de wat zure krieken geeft een uitstekend evenwicht aan het door de rozijnen gezoete brood. Die combinatie maakt het juist een heerlijk feestelijk pateeke. Ook gewoon tijdens het andere normaal.

donderdag 21 mei 2020

Het andere normaal

De maatschappij is duidelijk aan het veranderen. Sociale contacten anders en reizen aan banden gelegd. Openbaar vervoer op orde maar met de aanwijzing van de overheid om zoveel mogelijk thuis te blijven staat dat op een laag pitje.


De veranderen via de tijdlijn laat ons zien dat we afglijden in het andere normaal. Ach de term maakt niet zo veel uit maar wel de veranderingen op sociaal niveau. Overbevolking in het westen met de kans op natte voeten voor ons nageslacht kan nu nog worden gekeerd. Net als trouwens de luchtvervuiling.  
De Pest gaf duidelijke maatschappelijke veranderingen. Het feodale stelsel kwam ten einde. Er was een schaarste aan arbeid maar wel hogere lonen.
De Spaanse Griep vlak na de Eerste Wereldoorlog was het signaal voor betere zorg en rechten ook voor vrouwen. Bij het Sars-virus werd e-commerce geïntroduceerd en nu met het Covid-19 virus zien we daar een vervolg op.


Het snelle internet via glasvezel met voldoende bandbreedte laat meervoudige videoverbindingen tot stand komen. Onderwijs op afstand en thuis werken wordt op grote schaal toegepast en de anderhalve meter norm is gemeengoed. Economisch gezien een rampjaar dat nog wel een decennia merkbaar is in een onstabiel Europa. Daarbij lijkt het ook dat het feodale karakter van de overheid weer in beeld komt. De jeugd volgens het kabinet aan zet maar of daar wat mee gaat gebeuren blijft de vraag. Naar andere groepen binnen onze samenleving werd immers ook niet geluisterd.

maandag 18 mei 2020

De maand van Maria

Van origine is de maand mei vernoemd naar moedergodin Maia. De Romeinen vereerden de oudste van de Plejaden die nog steeds straalt in het sterrenbeeld Stier. Tijdens heldere nachten trouwens goed waarneembaar. De maand Maia werd altijd omarmt met veel feesten. Een bloesemfeest met groei en pracht met daarnaast geboorte en vruchtbaarheid. In de Noordse mythologie staan de zeven zussen van de Plejaden in direct contact met de godin Freya.
De tijden veranderden en de kerk wilde een ander normaal. Dat alles na het vierde Concilie van Lateranen. Geen aanbidding meer van de oer goden maar priesters kregen de macht met devotie en bedevaarten om religieuze beelden en symbolen te vereren. Onze Lieve Vrouwe Maria nam de plaats in van Maia en werd nu aanbeden.


Ook in het Wilsveen, gelegen tussen Leidschendam en Stompwijk, vond een mirakel plaats. Een Mariaverschijning met een eikenhouten Moeder Godsbeeld dat spontaan uit het veen kwam en werd opgedregd. De kapel van het Wilsveen met het eikenhouten beeld werd een van de drukste bedevaartplaatsen van Holland. Zelfs wonderbaarlijke gebedsverhoringen vonden daar plaats inclusief genezingen. Tot de Reformatie ging de verering door. Maar daarna bleef het voor de katholieken een heel belangrijk bedevaartsoord. Ook voor notabelen die van heide en ver naar de Kapel kwamen. De verering van het Marianum, de Heilige Maagd Maria in de Kapel van Wilsveen, ging gewoon voort. Na 1661 werden de polders drooggemaakt en het moeras klinkte in. Tien jaar later stortte het Godshuis in en rond het jaar 1700 nam de omvangrijke devotie van de Mariaverering af.

zaterdag 16 mei 2020

Sint Honoré van Amiens

Vandaag gedenken we de beschermheilige van de bakkers Saint Honoratus of Sint Honoré. Na zijn uitverkiezing en aanvaarding van de roeping in 660 zou Honoré als Bisschop van Amiens dertig jaar lang zijn schaapjes hoeden. En dat met wonderbaarlijke voorvallen.


Maar ook eeuwen later was zijn aanroeping opvallend. Tijdens de extreme droogte en hongersnood rond 1060 in het noorden van Frankrijk hielden de boeren ter ere aan Sint Honoré een processie. Een wonder geschiedde want in de hemel werden de sluizen op een kier gezet. Het hemelse vocht gaf de gewassen de levenselixer die nodig was.

De patroonheilige van de bakkers waarbij het zoet met honing van oudsher voorop staat. Traditioneel nu met anijs en rozijnen ter bescherming van ziekten. Maar ook een suikertaart of de galette au sucre ter ere van St Honoré is een lekkernij. In andere streken bladerdeeg en soesjes gevuld met banketbakkersroom. Het belangrijkste is en blijft dat ook de thuisbakkers zich beschermd voelen door Sint Honoré.

zaterdag 9 mei 2020

Licht

Aan het eind van de tunnel is er altijd licht! Ook in de toekomst speelt licht een belangrijk element voor de nieuwe toekomst. De snelheid onovertroffen die verbindingen met rekeneenheden tot stand brengt.


Met grafeen als koolstofelement met sublieme elektronische- en mechanische eigenschappen. Supersterk en als dat gecombineerd gaat worden met licht komen nieuwe technologieën binnen handbereik. Integratie van elementen om de optische communicatie te perfectioneren. Een andere toekomst ligt aan onze voeten.

dinsdag 5 mei 2020

Het nieuwe normaal

De huidige samenleving met sociale contacten op een ander niveau. Zeg nu niet dat alles in het verleden beter was. Echter wel degelijk blijft de hunkering naar vervlogen momenten in de voetbalsport en alles wat daarmee te maken heeft.


Voetbal is en blijft een teamsport waarbij de sportieve duels niet werden gemeden. Voor nu verleden tijd en de wil, zin en begeerte om de bal weer rond te spelen het ultieme verlangen van dit moment.


Nog niet zo lang geleden voetbalde de Berkel vrouwen tegen Feyenoord. Het lijkt nu al een eeuwigheid geleden maar het was wel genieten van de voetbalsport. Trouwens cvv Berkel bestaat in 2021 60 jaar.


De vrouwenafdeling van de vereniging is inmiddels al vijfenveertig jaar actief. Toentertijd een opvallend initiatief van een groep meiden die wilde ballen. Nou, dat had toch wat voeten in aarde maar het bestuur van de club was vernieuwend en geëmancipeerd bezig. Na vier decennia is de vereniging uitgegroeid tot een toonaangevende club in het vrouwenvoetbal. En dat  met een duidelijk regionaal karakter.

Berkel tegen Feyenoord

maandag 4 mei 2020

Vijfenzeventig jaar vrijheid

Wij gedenken vandaag onze vrijheid met Nationale Dodenherdenking. Vandaag de vlag halfstok en morgen Bevrijdingsdag. Immers vijfenzeventig jaar geleden werd het westen van ons land bevrijd.


Onze helden de Canadezen, Britten, Fransen, Polen, Tsjechen en Amerikanen. Het zuiden was al verlost van het juk van de bezetter. Maar voor Anne Frank en nog veel meer kwam de bevrijding te laat.

Anne en Zef

zondag 3 mei 2020

De maand mei

Vandaag alweer de derde mei. De tijd gaat rap in de maand welke traditioneel de periode is van Maria. Daarnaast zit een derde van het boeiende jaar er inmiddels op. En wat voor jaar is twintig twintig met nu de anderhalve meter maatschappij.


Nog belangrijker is tot hoe lang dit nog gaat duren. Maar wees alert, het virus lost niet via de zonnestralen van de zon op. Trouwens in mei leggen alle vogeltjes een ei. Daarnaast zien wij met z’n allen de IJsheiligen langskomen op 11 tot en met 14 mei. Na deze dagen geen nachtvorst meer. Een keerpunt in de natuur en wie weet op meerdere vlakken.

zaterdag 2 mei 2020

Heksensabbat

Afgelopen dagen zijn de heksen weer naar de Harz gevlogen. Om rond en op de Blocksberg hun eigen feestje te vieren. De heksennacht wel te verstaan.


Die anderhalve meter is voor de heksen op hun fraai gevormde bezemstelen totaal geen belemmering. Ruimte is immers van belang om veilig en wel door de lucht te vliegen. Dat alles ter ere van Freya, de godin van vruchtbaarheid en liefde. De Walburgisnacht werd gevierd en dat alles in goede harmonie.

vrijdag 1 mei 2020

Dromen vliegen weg

Voor het eerst heeft de overheid gesproken. Het gaat over de kosten van ondernemingen die nu na weken zwijgen wel serieus genomen lijken te worden. En dat is vandaag op de dag van de arbeid een sprankje hoop op meer begrip van onze overheid. En wie weet zien ze de ster die gevolgd kan worden.


Dat pas nadat onze blauwe nationale trots aan de grond bleef en de bestuurders klaagden over de torenhoge kosten. Een regelrecht faillissement dreigde. De lonen inclusief sociale lasten worden aan omzet gekoppeld en grote ondernemingen weten nu al de mazen te vinden. Maar de kosten lopen evenredig door, ook bij de doorsnee kleine ondernemingen. De groot bankiers, die nog blij mogen zijn door ons belastinggeld in leven te zijn, geven voor een groot deel niet thuis. Een harde clash gaat volgen in de komende maanden en het harken in het Haagse gaat een aanvang nemen.

maandag 27 april 2020

Luikse wafels

Altijd feest op Koningsdag met toch wat lekkers op tafel. En juist Luikse wafels zijn daar bij uitstek voor. Altijd bij speciale gelegenheden zoals oud en nieuw, lente- en zomerfeesten, kermissen en natuurlijk ook bij deze feestelijk dag die er dan buitenshuis iets anders uitziet.

De Luikse wafel brengt ons terug naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden rond 1815 met de industriële vernieuwingen. Dat wist onze Koning Willem 1 als geen ander. Het kapitaal van de Oranjes werd opgezet door Willem Snickerieme (van Duivenvoorde) maar onder meer door Koning Willem 1 via zijn participaties aanzienlijk vergroot. Trouwens tijdens het Congres van Wenen werd de verdeling van gebieden vastgelegd en werden de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden een Koninkrijk met Willem Frederik van Oranje-Nassau die als eerste die de titel Koning aanvaardde.


De stad Luik ofwel de vurige stede aan de Maas had met William Cockerill en zijn zonen John en James de industrie omarmd. Ook de textiel- en glasindustrie was toonaangevend in die tijd. Maar er heerste onvrede met de Oranje heerser uit het noorden. De zuidelijke Nederlanden lagen industrieel op een ruime voorsprong en vanaf 1303 hadden de ambachtsgilden zitting in het bestuur van de stad. 
In het noorden ontving de Koning met regelmaat het gewone volk dat klaagde over de armoede. Aanhoren maar geen veranderingen met als resultaat het politieke vertrouwen op een dieptepunt. En dat met een stukje onvervalste Haagse rekenkunde met enorme staatsschulden. Dat zou in 1830 fataal worden met als resultaat de splitsing tussen noord en zuid. 
De revolutie van 1830 startte in de Vurige Stede Luik. Met Charles Rogier als aanvoerder op de barricaden waarbij de snelle voedzame hap van de tussen twee ijzers gebakken koekje met honingraad vorm voldoende energie gaf om de strijd aan te vangen. En dat met succes.
Een stukje verleden die Luikse wafel met symbolische waarde. Maar het blijft altijd een heerlijke verwennerij. Ook op Koningsdag 2020.

maandag 20 april 2020

Sint Joris

Deze week staat Sint Joris ons ter zijde. De patroonheilige onder meer van Engeland en Zweden. En bij onze zuiderburen de patroon van de stad Luik. Opvallende bijkomstigheid is wel dat het Corona bier niet meer uit Mexico komt maar in de omgeving van Luik wordt gebotteld. Maar dat terzijde.
Sint Joris was in feite Gregorius van Lydda, een hooggeplaatst militair in het Romeinse leger. Was Christen en dat was rond het jaar 300 onbespreekbaar.  Stierf na een aantal opzienbarende wonderen in het jaar 303 de marteldood.


Werd de patroonheilige van de ridders, soldaten en mijnwerkers. Ook de heilige die aangeroepen kan worden bij ziekte, koorts en pest. Is een van de veertien helpers in nood.
Er doen meer verhalen de ronde. Een draak werd verslagen maar een draak brengt nu eenmaal voorspoed en geluk. Het mythologische verhaal met de bevrijding door Perseus van prinses Andromeda van Ethiopië komt meer in beeld. Opvallend blijft wel dat de sterrenhemel ons voldoende inzicht geeft. Cepheus, Andromeda, Pegasus, Walvis en Perseus ons keurig de weg wijst om het kwaad te overwinnen. En wie weet wordt deze week het virus overwonnen.

maandag 13 april 2020

Broodbak

Creatief op de vierkante meter kan heerlijke baksels opleveren. Simpel tarwebloem, water en zout met wel een desem of voordeeg geeft uitzonderlijke resultaten.


Een flexibel deeg met op de wind gemalen ingrediënten van korenmolen De Eendracht. Deze molen staat langs de Oude Rijn in Alphen aan de Rijn.


En dankzij de intense stralen van de zon rijst het deeg prima. Dan vormen en nogmaals een korte rijs en bakken maar. Op natuurlijke wijze met een bijzonder heerlijke smaak. Zo eenvoudig kan het ook.

zondag 12 april 2020

Pasen

Deze periode blijft nog lang in ons geheugen. Dit keer geen pure Hollandse bloemversieringen op het Sint Pietersplein in Rome. De beslissing de enige juiste.


Stay Home met naast alle eieren en de broodjes ook de kleuren in de tuin. De narcissen kleuren geel en ook de blauwe druifjes tonen met de intense blauwe schakering de symboliek van het heden. Een directe verwijzing naar de Griekse mythologie met het spiegelbeeld van Narsissus en de indringende geur van muskus of muscari.  Vrolijk Pasen! 

zaterdag 11 april 2020

Paashaas

De paashaas verscheen op witte donderdag. In het mandje vele duiten ter verdeling. Het nieuws werd die avond na de laatste vergadering kort en bondig wereldkundig gemaakt.


Feest in het Haagse maar of dat ook het geval is in de komende weken blijft nog even de prangende vraag. Deze witte donderdag blijft ons, net als bijna 2000 jaar geleden, nog lang heugen.

donderdag 9 april 2020

Suiker

In het verleden was de kleur van de suiker wel degelijk een statussymbool. Een oude traditie dat wel, maar in de huidige normen een volledig gepasseerd station. Bruine suiker was voor het gewone volk terwijl het witte goedje de status was voor de vaak chique geklede regerende elite.


In de middeleeuwen was suiker zelfs een specerij en duur. Als zoetstof werd bijenhoning bij de imker gehaald of gebruik gemaakt van gedroogde druiven of dadels en fruit. Op de suikertaart van St Aubertus de mix van donkere en lichte soorten kristalsuiker in een matige dosering.

dinsdag 7 april 2020

Super Pink Moon

Onze trouwe begeleider staat relatief vlak bij ons. Het maantje straalt als nooit te voor. Komt fraai op in het oosten en is heerlijk groot. Het heldere weer zonder veel vervuiling in de atmosfeer laat Mani als nooit tevoren de stralen van de zon terugkaatsen naar ons op aarde.


De afstand slechts rond de 357000 km waardoor de super pink moon groter lijkt dan anders. Daarnaast is de helderheid opvallend. Het voorjaar is gestart en het zaaigoed in de grond. Met de stralen van Sol en wat water van Pluvius wordt de groei in het juiste tempo voortgezet.

Brood van Aubertus

De thuisbakker weet als geen ander de elementen in baksels te verwerken om ovenheerlijk brood en andere lekkernijen te bakken. Dat brood bakken deed Sint Aubertus, die leefde van 600 - 669, in het klooster tijdens de hongerperiode rond 650 voor de inwoners van de vesting Kamerijk of Cambrai.


De donkere vroege middeleeuwen met extreme weersomstandigheden. Epidemische ziekten teisterden Gallië na het vertrek van de Romeinen. De overgang van de Keltische natuurlijke invloeden naar het christendom werd in de Merovingische periode een feit. Frankisch Gallië met Martinus en later Gregorius van Tours waren voor Aubertus van invloed voor de verspreiding van het Woord en de stichting van kloosters. Lijfspreuk van Aubertus was dan ook ‘Verzamel geen schatten op aarde maar in de hemel’.