woensdag 11 november 2020

Sint Maarten

Vandaag op 11 november de naamdag van de heilige Martinus van Tours. De weldoener en beschermheilige van Frankrijk maar bovenal van de bedelaars, armen, boeren en kooplui. Zeker ook nu in de huidige moeilijke periode die wij moeten doormaken.
Op Sint Maarten kregen de kinderen vroeger vrij van school. Het graan was binnen en maakte zich op voor de koude winterperiode. Thuis werd steevast pannenkoeken van boekweitmeel met rozijnen op het met hout gestookte fornuis gebakken. Een feestmaal want het is het begin de van de kerstperiode die doorloopt tot Maria Lichtmis. Twee maal veertig dagen waarbij licht een belangrijke rol speelt.