woensdag 30 juni 2021

Theobaldus en de ledematen

Oranje kwam in Budapest overduidelijk de man met de hamer tegen. Lusteloos optreden in Hongarije met een overheid dat er geheel andere denkbeelden op nahoudt. Vooraf de discussie of Oranje bij incidenten wellicht collectief van het veld zou moeten lopen. Zover kwam het niet want de ballon liep echter langzaam leeg en onze jongens werden door de tegenstander een aantal treetjes lager op de trap gepositioneerd. De sterren stonden heel duidelijk niet goed.
Ook een politiek beladen duel met naast het bovenstaande ook een arbiter uit het land waar we nog steeds op zoek zijn naar de onderste steen. Die gaan we echter nooit vinden. Dan is er nog steeds Sint Thibaut. Vandaag de feestdag van Theobaldus de Provins die werd geboren in 1033 en overleed op 30 juni 1066. Staartsterren of meteorieten voorspelden de komt van Theobaldus die de patroon is van de landbouwers, schoenmakers en leerlooiers. Wordt aangeroepen bij maagproblemen jicht, koorts, angsten en problemen met de ledematen. Op deze wijze is de cirkel weer helemaal rond net als trouwens de bal.

donderdag 24 juni 2021

Sint Jan

Het midzomerfeest tijdens het zomersolstitium, de zomerzonnewende van de zon. En dat gelijktijdig met een volle maan. Een unieke gebeurtenis maar dat is het altijd op 24 juni. Dat alles volgens onze oude Juliaanse kalender. Nu met onze huidige Gregoriaanse tijdsfasen is de langste dag van het jaar drie dagen eerder op 21 juni.
De omwenteling van de natuur en tijden worden anders. Het licht van de zon toont immers zijn stralen later en de bladeren draaien zich om. Van oudsher de gedenkdag van geboorte van Johannes de Doper. Ook het weer op Sint Jan houdt dertig dagen an. Het feest van licht en warmte in de zomer. Met vreugdevuren die vooral voor de jeugd een bijzondere betekenis krijgen. Vuur, zang en dans waarbij meisjes met bloemenkransen in het haar een vrijer mogen strikken.

Strawberry moon

Vandaag is het volle maan. Onze trouwe begeleider staat bij helder weer parmantig het zonlicht te weerkaatsen. Alles in het teken van de groei en bloei met de kleur en geur van vers geplukte wilde aardbeien. Van oudsher door onze verre voorvaderen getypeerd als Full Strawberry Moon.
Het weer nu wat bewolkt en een lichte schaduw van moeder aarde die bijna niet waar te nemen is. In onze streken ook wel Grasmaan of Full Rose Moon genoemd of met een verwijzing naar de zoete honing. Daarnaast een periode waarbij traditioneel het meest in de echt werd verbonden. De groei en bloei maakt juist deze juni maand een bijzondere.

maandag 21 juni 2021

Zonnewende

De langste dag of kortste nacht is onomstotelijk de zomerzonnewende. Het midzomerfeest of zomerzonnewende viel altijd samen met het Sint-Jansfeest. Op die dag werd de geboorte van Johannes de Doper traditioneel gevierd met het ontsteken van vuren. Een nieuwe periode werd dan ingeluid en volgens de Juliaanse kalender was dat op 24 juni.
Echter met de invoering van de Gregoriaanse kalender rond 1700 en later vielen die datums niet meer gelijk. De feestdag van Sint-Jan bleef op 24 juni maar de zomersolstitium, zomerzonnewende of langste dag werd volgens de wetten van de natuur op 21 juni een onweerlegbaar feit. In mythische verhalen altijd een vast omlijnd gebeuren waar de lezer niet omheen kan. De megalithische bouwwerken van Stonehenge of Wéris met duidelijke patronen van de stand van de zon bij opkomst en met de zonsondergang op 21 juni zijn hiervan een voorbeeld. Rond 3000 jaar voor Christus werden de stenen blokken in het laat-neolithicum in overduidelijke halve cirkelvormen aangelegd.
Een mysterieus geheel maar wel één met een boodschap. De opkomst van onze zon spectaculair vanwege het simpele feit dat de megalithische stenen dan in een lijn staan met de zon. En dat over tientallen kilometers lengte. Wel opvallend dat vlak bij de eerste steen in het oosten in Weris ook het bed van de duivel staat. Mystiek blijft het wel met vele legendes die de ronde doen.

zondag 13 juni 2021

Heilige Antonius

Sint Antonius van Padua, de heilige van de verloren voorwerpen. Vaak afgebeeld met kind en de naamdag is 13 juni. Een feestdag ter ere van onze Sint Antonius die in feite als Fernando werd geboren en een directe nakomeling was van Godfried van Bouillon.
Werd in het verleden niet altijd serieus genomen maar kreeg de gelovigen wel op de hand nadat Antonius op het strand de vissen liet genieten van Gods woord. De vissen kwamen massaal aanzwemmen en gaven antwoord om eensgezind de staarten te tonen als teken in te stemmen met Antonius woorden. Patronaat van verliefde echtelieden en werd aangeroepen bij koorts, oorlogen en de pest. Maar in hoofdzaak als beschermheilige van de verloren voorwerpen. En zeg nu zelf, wie is er niet iets kwijt?

dinsdag 8 juni 2021

Merdardus

Juni van oudsher de maand van de donder en regen en de kortste nacht. Onze heiligen geven ons die wijsheid door. Medardus luidt vandaag de periode in waarbij de regen-heiligen ons alles vertellen wat kan gebeuren. In het verleden werden oogsten vaak door onstuimige regenbuien vernietigd.
In het zuiden van ons land en trouwens ook in andere landen hebben we verleden week al kennis gemaakt. En afgelopen zaterdag is het in onze noordelijke provincies zeer onstuimig geweest. Merdardus, de beschermer voor te natte zomers met het onbestendige weer. Net als trouwens Sint Margriet. De maand van de ommekeer in de natuur want in juli wordt echt alles anders.

zaterdag 5 juni 2021

Junius

De zesde maand van het jaar is juni en vernoemd naar de Romeinse godin Juno. Dat was de vrouw van Jupiter, de god van hemel en donder. Ook de maand van de veranderingen op diverse vlakken. We gaan weer voetballen met ons aller Oranje en wie weet is er wel een prijs te halen.
Laten we hopen dat we niet de man of vrouw met de hamer tegenkomen. Over Hamer gesproken, die gaat voor een spektakel zorgdragen zo rond de periode met volle maan. Er gebeurt meer daarboven met zelfs nog een gedeeltelijke zonsverduistering op 10 juni rond 11 uur. Het is maar dat u het weet.