zaterdag 31 oktober 2020

Blue moon

Vandaag op 31 oktober een echte blauwe maan. We hebben er 19 jaar op moeten wachten maar dan heb je ook wat, nietwaar. Het is de tweede keer deze maand dat er een volle maan is. Vandaar dat deze tweede volle maan blue moon wordt genoemd. Immers vanuit het verre verleden werden tijdens de overgang van oktober naar november feesten gevierd. De werelden tussen de goden en het materialisme op aarde kwamen dan het dichts bij elkaar.
Samhain, het Keltisch Nieuwjaarsfeest, was altijd gekoppeld aan deze speciale dagen met leidend de maan. Tevens het einde van de zomer en het begin van het nieuwe jaar. All Hollow’s Eve ofwel Halloween is direct afgeleid van Samhain. Vandaar dat Paus Gregorius IV Allerheiligen invoerde met een dag later Allerzielen. Sint Hubertus en Sint Maarten zijn voor nu en in de toekomst wat meer aansprekende christelijke feestelijkheden die wel degelijk overeenkomsten heeft.
De Keltische rituelen en tradities leven voort met nu een blauwe maan tijdens Halloween. Een sign of teken vragen wij ons af, want dat gebeurt niet vaak. Het is echter altijd een 19-jarige cyclus met 235 volle manen. Nu de COVID-19 pandemie en in 2001 de tragedie van 11 september.

zondag 25 oktober 2020

Gezegende broodjes

Broodjes voor de heilige Geneviève in het Franse Nanterre. Een specifiek receptuur van een rijk briochebrood dat door Germanus van Auxerre trouw werd bezorgd. En dat altijd verdeeld in zes of acht gelijke delen. Geneviève die leefde van 422 - 502 is de patrones van de stad Parijs en wordt heden te dage afgebeeld met een brandende kaars. Immers, de olielamp van Geneviève bleef onder iedere omstandigheid altijd branden.

Een roerige periode in die tijd want de Romeinen trokken weg en de Franken hadden het voor het zeggen. Zij behoedde de stad Parijs een aantal keren op brute invallen met uithongeringsacties. Beschermheilige van vrouwen en herderinnen. Haar voorspraak kan worden ingeroepen bij koorts, de pest, besmettelijke ziekten en bij oorlog. Brood dus met een veel diepere symboliek in moeilijke tijden. Met Allerheiligen en Allerzielen toch een moment om even bij stil te staan.

maandag 12 oktober 2020

Power

Elektriciteit is genoemd naar Elektron. Een Grieks woord voor Barnsteen of Amber. Barnsteen bestaat uit koolwaterstoffen en macromoleculen. De oude Grieken kwamen erachter dat als je over Barnsteen wreef het statisch werd geladen met alle effecten die daarbij horen. Een stukje Griekse Mythologie en daar komt dus ook Elektron in voort.
Met de zonnewagen van de god Helios ging zoon Phaëton zomaar op stap maar dat ging gruwelijk mis. De paarden niet gewend aan een andere leider en onze aarde bijna geheel in vuur en vlam. Op deze wijze ontstonden de steppen en woestijnen door die immense kracht van de zon. Oppergod Zeus greep in met de Bliksem. Een tragedie volgde met de dood van Phaëton die uit de zonnewagen viel en beweend werd door de Heliaden, de zussen van Phaëton. Die tranen werden omgezet in Barnsteen.