dinsdag 11 juli 2017

Ragnarök

Oppergod Odin voorspelde het al. Het jaar van de lieftallige draakjes loopt af. De gapende leegte van de kosmische strijd met het einde van de wereld in zicht. Oceanen die in rap tempo stijgen met dood en verderf ook in de Midgard. Maar ook weer de start van iets moois. In de Noordse overleveringen werd daar al kond van gedaan.

Odin
Het heelal 13,8 miljard jaar oud en moeder aarde 4,5 miljard. Wij leven hier in tijdsperioden en bevinden ons momenteel in het Holoceen. Een tijdsfase na de laatste ijstijd en dat duurt nu al 11.700 jaar.
Door natuurkrachten is de mens gevormd. Het licht van de zon met de spectrale straling waaronder warmte bepalen met water en aarde het leven. Ook de rollende donder met de verschillende spanningen tussen hemel en aarde. Maar het is wel degelijke een natuurkundig verschijnsel.


Negen werelden die met elkaar communiceerden via de boom des levens, Yggdrasil de wereldboom. Odin als oppergod onafscheidelijk met de raven Huginn en Muninn die ook de verschillende werelden in de gaten hielden. Daarnaast met de wolven Geri en Freki. De reuzen, elven, draken, monsters en dwergen maar ook het dodenrijk en het hemelse walhalla waarin de gevallenen in de strijd een speciale plek innamen.


Het verhaal van de Noordse mythologie met Odin, Thor en Frigg als moedergodin. Het rijk van de goden verbonden met de mensheid in de Midgard via de regenboog. Heimdall bewaakte de overgang via die regenboog. De verbinding ontstaan door nevels en dampen in combinatie met zonlicht. Kreeg de heldere zichtbare spectrale kleuren van god Loki.

Dat was me wel een verschijning die Loki. Mysterieus als een geheimzinnig figuur met goddelijke kenmerken en bovendien dubbelzinnig van karakter. Chaos en leugens was een bijzondere eigenschap. Veranderde met regelmaat van gedaante als afstammeling van de reuzen. Een dier, merrie of horzel maar ook een vrouwenfiguur was haar niet vreemd. Demonisch en zo glad als een aal. Enige verwantschap met een andere grootheid genaamd tante Jet was wel te bespeuren.


Tot het einde met Ragnarok. Toen kwam de natuurboom voorzien van nog groene bladeren luisterend naar de naam ome Sander uit het Haagse vertellen dat het einde kwam. Loki of was het nu tante Jet, daar als wijsneus of godin met blonde lokken en diezelfde bladeren natuurlijk bij aanwezig. De ondergang van de wereld in de kosmische strijd maar ook weer Odin die zich liet leiden door zijn visioenen.


De strijd duurde dagen en er kwam een nieuwe start van de wereld die in feite beter beschermd diende te worden. Slechts een aantal goden en mensen overleefden en begonnen met chaos aan een tweede episode.
Het leven gaat opnieuw verder. Once in a long while, met nog steeds de kracht van onze oude vertrouwde zon.

woensdag 5 juli 2017

Einu sini í langan tíma

Bijna zeven jaar zo af en toe les geven op diverse niveaus met als specialisatie communicatie in de breedste zin des woord. Altijd met een duidelijke focus op de praktijk met theoretische onderbouwing.
In het afgelopen leerjaar 42 sign leerlingen in twee groepen verdeeld van de ene op de andere dag erbij gekregen. En dat in het traject van vakleer sign en op de praktijk gericht. Dertig lesdagen vakleer sign met een moeizame start in september en een prima maar stormachtige finish op 7 juni 2017. Een paar uur eerder dan de volle ‘Strawberry’ maan maar wel met een helder stralende Jupiter! Een zonnestorm en heerlijke luchteffecten met frisse groene kleuren in het land van de Samen.Gemiddeld 42 proefwerken werden voorgeschoteld en voor 93% gemaakt. Een hoog percentage. In een enquête waren de studenten voor 97% overtuigd van deze aanpak echter een klein percentage ziet vakrekenen het liefst bij vakleer verdwijnen. Op zich wel praktijk gerelateerde berekeningen die uiteraard op de diverse niveaus in de ondernemingen worden uitgevoerd.


Het symbool dit leerjaar was de vijfklauwige lieftallige Chinese keizerlijke draak die ons allen beschermde tegen de invloeden van buitenaf.  Een stukje mythologie verweven met de onderliggende feiten op het gebied van sign. De ontwikkeling van het schrift, brandende stenen, kleding met de zijderups en de wegen van het oosten naar het westen met de handel.

Voorts het papier, de kleuren, pigmenten en het managen van die kleuren op de diverse substraten. Monomeren en polymeren met kunststoffen en mineralen als siliconen, barnsteen, goud, grafeen en magnetiet. Ook kennis gemaakt met digitale signage, de ultieme toekomst voor de signmaker. 
Iedere week een verhaal ingepakt met een sociale, maatschappelijke en economische inhoud. Praktijkelementen soms met een dosis mythologie en de moleculaire krachten van het onzichtbare licht. De straling daarvan een belangrijke bron voor de toekomst. Naar het verleden kijken mag maar we moeten wel leren van de toentertijd gemaakte fouten.
De lessen ingesloten tussen de naamdagen van de goden Tyr op dinsdag en Thor van de donder. Dus blijft over de dag van oppergod Odin of Wodan op de woensdag. En dat was uiteraard heel opvallend want toeval bestaat nu eenmaal niet.


De Noordse mythologie was nog niet ter sprake gekomen tijdens de lessen. Dat was opgevallen bij een aantal studenten die mij als dank een stevig boekwerkje overhandigden juist over die Noordse Mythologie. Vandaar een tweetal stukjes als toepasselijke afsluiting van deze enerverende periode. Wordt volgende week vervolgd.