maandag 29 november 2021

Laveren

Een bijna zinkende botter die stuurloos en zonder enige vorm van communicatie in hevige storm en striemende regen zijn doel tracht te bereiken. Meerdere bemanningsleden zijn al overboord gevallen en hun lot onbekend. Meeuwen de trouwe boodschappers die ook land, zee en lucht met elkander verbinden in vrijheid. Eerst was het scheepje nog dansend op de golven waargenomen. Nu stevent het schip, met nog net zichtbaar in het aan flarden gescheurde zeildoek de tekst MRIII, op de klippen af.
Laveert van bakboord naar stuurboord en is volledig van koers af. De thuishaven van de botter is ’s-Gravenhage waar het altijd pappen en nathouden is. De emmers gereed om het water te hozen. Het is de pure realiteit van het moment. Stuur- en doelloos en dat zonder duidelijke visie. Het gebeurde allemaal op Black Friday terwijl de kapitein het woordje zwart al helemaal niet in de mond wilde nemen. Typerender kan het bijna niet en de ondergang niet meer te voorkomen met de jonge roerganger die doodleuk vertelde dat het einde nadert. De man met de zeis stond al via het netvlies in het brein geprojecteerd. Overeenkomsten met Ragnarok aanwezig en het leven herstelt zich altijd. Wel dan graag met andere goden in een vernieuwende bestuurscultuur. Geen oude wijn in nieuwe zakken en wel degelijk meer aandacht voor de onderdanen.

donderdag 11 november 2021

Sint Maarten

Vandaag op 11 november de naamdag van de heilige Martinus van Tours. De weldoener en beschermheilige van Frankrijk maar bovenal van de bedelaars, armen, boeren en kooplui. Zeker in de huidige moeilijke periode die wij moeten doormaken. En wat er de komende maanden weer op ons afkomt.
Op Sint Maarten kregen de kinderen vroeger vrij van school. Het graan was binnen en maakte zich op voor de koude winterperiode. Thuis werd steevast pannenkoeken van boekweitmeel met rozijnen op het met hout gestookte fornuis gebakken. Een feestmaal want het is het begin de van de kerstperiode die doorloopt tot Maria Lichtmis. Twee maal veertig dagen waarbij licht een wel heel belangrijke rol speelt.